932 041 041

 

Condicions Generals Turistren

 • Cremallera de Vall de Núria


 • 1. Condicions de venda

  L'adquisició del bitllett implica el coneixement i l’acceptació incondicional d’aquestes Condicions Generals (condicions de venda, política de cancel·lació, normativa d’us i de respecte i convivència).

  Serà responsabilitat del client informar-se prèviament abans d’adquirir el bitllet de les característiques que cadascun té especificades en el text informatiu del bitllet corresponent, o a les pàgines web corporatives

  El viatger pot adquirir el bitllet online o a les màquines expenedores de les estacions.

  Cal adquirir un bitllet vàlid per al trajecte que es realitzarà i reservar l’hora de pujada i baixada que s’utilitzarà el servei.

  Els menors fins a 3 anys poden viatjar gratuïtament, sempre que no ocupin seient. Els nens de 4 a 14 anys pagaran preu infantil, segons tarifes vigents. Tots els nens hauran de viatjar amb bitllet.

  La possessió d’un bitllet no garanteix l’ocupació d’un seient dins el tren. El viatger que no trobi seient lliure pot viatjar dret a les plataformes o passadissos interiors dels cotxes.

  El bitllet d’anada i tornada és vàlid per al trajecte especificat i per el dia d’ús comprat. Permet viatjar des de l’estació escollida i fer el viatge de retorn fins a la mateixa estació d’inici del viatge. No és vàlid per a fer els trajectes en diferents dies.

  Si per qualsevol motiu el telefèric de Coma del Clot no està en servei, no es procedirà a retornar cap import, ja que aquest és un servei inclòs en el bitllet del cremallera, sense cost afegit.

  Hi ha a disposició dels usuaris diferents canals per fer arribar a FGC les reclamacions o suggeriments. Es poden consultar en aquest enllaç

   

  2. Política de cancel·lació

   

  Els productes venuts amb data es poden cancel·lar fins a les 23 h del dia abans de la data de validesa, a partir d'aquesta hora no es farà cap devolució. No tindran cap mena de devolució si la petició d’anul·lació s’efectua passada la data d’ús del producte adquirit.

  La cancel·lació de la compra dels productes de s'ha de fer a través de l'Àrea de Clients a l'apartat de l'Historial de comandes. Anant sobre el bitllet concret i clicant a Veure detalls. Si estàs dins del període establert tindràs l’opció de fer la devolució.

  No es contempla cap altre tipus de cancel·lació més enllà del que estigui previst en aquest document.

   

  3. Normativa d’us dels bitllets i instal·lacions 

  Per viatjar és imprescindible haver adquirit un bitllet adequat per al trajecte que es vol fer i atendre les indicacions del personal d’FGC que li puguin ser donades.

  Cal respectar els seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especificats als cartells.

  El bitllet s’ha de conservar fins a la sortida de l’estació de destinació. Els viatgers han de presentar el seu bitllet a qualsevol agent de Vall de Núria que els ho demani i no serà vàlid si ha sofert alguna alteració o manipulació o, quan escaigui, si no va acompanyat del carnet d'identificació o no correspon a les condicions específiques d'ús.

  En el cas que el viatger porti un bitllet amb indicis d'haver estat manipulat o falsificat s'ha d'aplicar allò que estableix la Llei ferroviària corresponent.

  Es poden portar animals domèstics gratuïtament. Els gossos han de dur morrió i han d’anar subjectats amb corretja des del moment que s’accedeix a les dependències del Cremallera. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies. En cap cas no poden ocupar seient.

  Els gossos considerats potencialment perillosos per la Llei 10/199, de 30 de juliol (DOGC núm. 2948, de 09/08/99) no poden ser conduïts en cap cas per menors de setze anys, ni als trens ni a les estacions. D’acord amb el Decret 170/2002 i el RD 287/2002, la persona que els porti ha de dur la llicència i la certificació acreditativa d’inscripció en el Registre Municipal. La corretja ha de tenir una longitud inferior a 2 metres. 

  Els usuaris que viatgin amb equipatge han d'utilitzar la safata portaequipatge. Cal deixar lliures els passadissos i les plataformes dels cotxes.

  Per a fer perllongament d’un viatge, el client haurà de baixar a la pròxima estació més immediata i comprar el bitllet corresponent a la resta del trajecte.

   

  3.1. Condicions específiques per accedir al tren cremallera de Vall de Núria amb abonament de temporada

  Per tal de poder accedir al tren cremallera, el titular del cremallera de temporada, haurà de realitzar de forma obligatòria, reserva de tren cremallera per l’hora de pujada a Núria, i per l’hora de baixada a l’estació de retorn.

  El titular de l’abonament de temporada, tindrà garantit l’accés a les instal·lacions de tren cremallera, sempre i quan hagi efectuat la reserva prèvia d’hora de pujada i de baixada de les instal·lacions de tren cremallera.

  La reserva de l’hora d’accés i l’hora de retorn amb tren cremallera, serà individual, i només se’n podrà realitzar una pel dia que vulgui visitar Vall de Núria.

  En cas que el titular del títol de transport, no efectuï la reserva prèvia, sempre tindrà els punts d’atenció al client per efectuar-la, previ a accedir a les instal·lacions. En aquest cas, FGC no garanteix el dret d’accedir a les instal·lacions en cas de no haver-hi disponibilitat.

  L’usuari, sempre podrà modificar l’hora d’accedir o baixar amb el tren, sempre i quan, no hagi traspassat les barreres d’accés.

  L’usuari no tindrà cap dret de reclamació en cas que no hi hagi disponibilitat per accedir a les instal·lacions de Vall de Núria.

   

  4. Respecte i convivència

  FGC és un espai on es potencia la convivència. Per això, les persones usuàries han de mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb la resta del passatge i el personal d'FGC, i han d'atendre les indicacions del personal d'FGC, els indicadors dels cartells, els avisos dels trens i les estacions i la megafonia.

  Els usuaris han de complir les normes bàsiques de seguretat al Cremallera i a les estacions:

  • Es prohibeix abocar-se fora dels cotxes, pujar al tren o baixar-ne fora de les estacions, quan aquests facin maniobres d’acoblament i quan el tren no estigui completament aturat, forçar o impedir l’obertura o el tancament de les portes, entrar a les cabines de conducció dels trens, transportar mercaderies de cap tipus, a excepció dels equipatges de mà, transportar productes inflamables o materials perillosos , i accedir a les vies , els túnels, els ponts o els viaductes d’utilització exclusiva del ferrocarril.
  • A més, també és prohibit tot aquell comportament que impliqui perill per la integritat física de la resta d’usuaris o perjudiqui els interessos d’FGC.

  No està permès:

  • Fumar als trens de la línia del Cremallera de Vall de Núria així com a les andanes i als recintes tancats de les estacions, segons la Llei 20/1985, de 25 de juliol (DOGC número 572, de 07/08/85), la Llei 10/1991, de 10 de maig (DOGC número 1445, de 22/05/91), i la Llei 39/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276/2003, de 18/11/03) en relació amb el Reial decret-llei 1/2004, de 7 de maig (BOE núm. 114/2004, d’11/05/04).
  • Pujar les bicicletes als trens. Aquestes només es poden transportar en el vagó de mercaderies, dins de la circulació i horari establert per a aquest transport, i pagant el bitllet corresponent segons tarifes vigents.
  • Fixar cartells
  • Distribuir publicitat
  • Venda ambulant dins dels trens o les instal·lacions d’FGC
  • Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos.
  • Fer activitats o accions que puguin pertorbar o alterar l'ordre públic o els serveis d'FGC.
  • Fer accions que deteriorin o embrutin els trens o les instal·lacions.
  • Romandre a les instal·lacions fora de l'horari previst.
  • Manipular, destruir o deteriorar qualsevol element relacionat amb la circulació i el servei en general.
  • Llençar deixalles per les finestres o dipositar objectes a la via o als seus voltants.
  • Pidolar i fer qualsevol classe d'activitat artística o comercial als trens i les instal·lacions, sense l'autorització de l'empresa.
  • Fer ús indegut dels aparells d’alarma.
  • Apropar-se a la vora de l’andana.
  • Baixar a les vies i travessar aquestes fora dels passos senyalitzats.
  • Accedir a llocs i recintes on està expressament prohibit l’accés.

   

  L'incompliment d'aquestes prohibicions constitueix una infracció d'acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, que pot ser sancionada si es tipifica com a lleu amb una multa de fins a 6.000 euros si es tipifica com a greu, amb una multa de fins a 30.000 euros, i, si és molt greu, de fins a 300.000 euros.

  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya declina tota responsabilitat en els accidents que puguin succeir per l’incompliment d’aquestes prescripcions.

 • Tren del Ciment

 • 1. Condicions de venda

  L'adquisició del bitllet implica el coneixement i l’acceptació incondicional d’aquestes Condicions Generals (condicions de venda, política de cancel·lació, normativa d’ús i de respecte i convivència).

  Serà responsabilitat del client informar-se prèviament abans d’adquirir el bitllet de les característiques que cadascun té especificades en el text informatiu del bitllet corresponent, o a la pàgina web corporativa 

  El viatger pot adquirir el bitllet online o en el punt de venda de l’estació de La Pobla de Lillet i de Castellar de n’Hug. Cal fer reserva de l’hora d’anada i de l’hora de tornada.

  En el moment d’adquirir el bitllet a l’estació, el client haurà de comprovar el que demana, el que se li dona i l’exactitud del canvi de moneda. El bitllet s’haurà de conservar fins a la finalització del trajecte.

  El bitllet a la venda es d’anada i tornada i serà vàlid per al mateix dia. Aquest bitllet permet viatjar des de qualsevol estació de la Línia, viatge d’anada, i fer el viatge de retorn fins a la mateixa estació d’inici del viatge.

  Els tipus de bitllets són d’adult, de nen, de tercera edat i de grup. El bitllet de nen es dispensarà a nens de 4 a 13 anys. Els menors de 4 anys poden viatjar gratuïtament.

  La tarifa general de preus es pot consultar a les vitrines d’informació que hi ha a les estacions o a la pàgina web corporativa

  La possessió d’un bitllet vàlid garanteix la prestació del transport segons les condicions de validesa, però no garanteix l’ocupació d’un seient dins el tren.

  Hi ha a disposició dels usuaris diferents canals per fer arribar a FGC les reclamacions o suggeriments. Es poden consultar en aquest enllaç

   

  2. Política de cancel·lació

  Per les compres a les botigues online els bitllets es poden cancel·lar fins a les 23 h del dia abans de la data de validesa, a partir d'aquesta hora no es farà cap devolució.

  La cancel·lació de la compra dels productes s'ha de fer a través de l'Àrea de Clients a l'apartat de l'Historial de comandes. Anant sobre el bitllet concret i clicant a Veure detalls. Si estàs dins del període establert tindràs l’opció de fer la devolució.

  No es contempla cap altre tipus de cancel·lació més enllà del que hi ha previst en aquest document.

   

  3. Normativa d’us dels bitllets i instal·lacions

  Per viatjar és imprescindible haver adquirit un bitllet adequat per al trajecte que es vol fer.

  Es considera que un usuari fa ús indegut del nostre servei quan:

  • No disposi de bitllet o no el pugui mostrar quan se li demani
  • Hagi caducat, es a dir quan s’utilitzi fora del termini de validesa temporal establert en el contracte tipus o en les tarifes especials.
  • Es tracti d’un bitllet d’import reduït i l’usuari no pugui acreditar el dret a obtenir-lo.

  En el cas que el viatger porti un bitllet amb indicis d'haver estat manipulat o falsificat s'ha d'aplicar allò que estableix la Llei ferroviària corresponent.

  S’hi poden portar animals domèstics gratuïtament. Els gossos han de dur morrió i han d’anar subjectats amb una corretja des del moment en que s’accedeix a les dependències d’FGC. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies, però en cap cas no poden ocupar seient. Els gossos considerats potencialment perillosos per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, no podran ser conduïts en cap cas per menors de setze anys, ni als trens ni a les estacions (DOGC, núm. 2948, de 9 d’agost de 1999). D’acord amb el Decret 170 / 2002 i el Reial decret 287 / 2002, la persona que els porti haurà de dur la llicència i la certificació acreditativa d’inscripció al Registre Municipal. La corretja haurà de ser de menys de 2 metres i no es podrà portar més d’un gos per persona.

   

  4. Respecte i convivència

  FGC és un espai on es potencia la convivència. Per això, les persones usuàries han de mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb la resta del passatge i el personal d'FGC, i han d'atendre les indicacions del personal d'FGC, els indicadors dels cartells, els avisos dels trens i les estacions, i la megafonia.

  Els usuaris hauran de complir les normes bàsiques de seguretat següents:

  • Es prohibeix abocar-se fora dels cotxes, pujar al tren o baixar-ne fora de les estacions i quan el tren no estigui completament aturat, forçar o impedir l’obertura o el tancament de les portes, entrar a les cabines de conducció dels trens, transportar mercaderies de cap tipus, a excepció dels equipatges de mà, transportar productes inflamables o materials perillosos , i accedir a les vies , els túnels, els ponts o els viaductes d’utilització exclusiva del ferrocarril.
  • A més, també és prohibit tot aquell comportament que impliqui perill per la integritat física de la resta d’usuaris o perjudiqui els interessos d’FGC.

  No està permès:

  • Fumar a totes les instal·lacions d’FGC.
  • Fixar cartells
  • Distribuir publicitat
  • Venda ambulant dins dels trens o les instal·lacions d’FGC
  • Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos.
  • Fer activitats o accions que puguin pertorbar o alterar l'ordre públic o els serveis d'FGC.
  • Fer accions que deteriorin o embrutin els trens o les instal·lacions.
  • Romandre a les instal·lacions fora de l'horari previst.
  • Manipular, destruir o deteriorar qualsevol element relacionat amb la circulació i el servei en general.
  • Llençar deixalles per les finestres o dipositar objectes a la via o als seus voltants.
  • Pidolar i fer qualsevol classe d'activitat artística o comercial als trens i les instal·lacions, sense l'autorització de l'empresa.

   

  L'incompliment d'aquestes prohibicions constitueix una infracció d'acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, que pot ser sancionada si es tipifica com a lleu amb una multa de fins a 6.000 euros si es tipifica com a greu, amb una multa de fins a 30.000 euros, i, si és molt greu, de fins a 300.000 euros.

  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya declina tota responsabilitat en els accidents que puguin succeir per l’incompliment d’aquestes prescripcions.

 • Tren dels Llacs

 • 1. Condicions de venda

  L'adquisició del bitllett implica el coneixement i l’acceptació incondicional d’aquestes Condicions Generals (condicions de venda, política de cancel·lació, normativa d’us i de respecte i convivència).

  Serà responsabilitat del client informar-se prèviament abans d’adquirir el bitllet de les característiques que cadascun té especificades en el text informatiu del bitllet corresponent, o a la pàgina web corporativa.

  La compra de bitllets cal fer-la mitjançant canals de venda anticipada. En el cas de disposar de places vacants, també es pot efectuar a l'estació de Balaguer o en ruta, mitjançant els agents d'atenció al client d'FGC.

  Els menors de quatre anys poden viatjar gratuïtament si no ocupen un seient.

  La possessió d'un bitllet del Tren dels Llacs vàlid garanteix la prestació del transport i l'ocupació d'un seient dins el tren.

  El Tren Històric no està adaptat per a PMR. Per accedir als cotxes hi ha tres esglaons de considerable alçada i les dimensions del passadís i les portes d’accés als compartiments no permeten el pas d’una cadira de rodes. 

  El Tren Panoràmic està completament adaptat i disposa de 2 places especials per a PMR.

  Hi ha a disposició dels usuaris diferents canals per fer arribar a FGC les reclamacions o suggeriments. Es poden consultar en aquest enllaç

   

  2. Política de cancel·lació 

  La cancel·lació serà gratuïta, sense comportar cap càrrec pel comprador abans de la utilització parcial o total dels productes adquirits, i sempre que la cancel·lació es tramiti dintre dels 15 dies naturals posteriors a la data de compra. En cas contrari, el client no tindrà dret a la devolució.

  La cancel·lació no es podrà efectuar transcorreguda la data prevista de la prestació del servei, amb independència de la data en la qual s’hagi efectuat la compra.

  Per a sol·licitar la cancel·lació de la compra, cal enviar un correu electrònic [email protected] indicant el número de localitzador, l’import de la compra i les dades del titular, dintre del termini indicat.

   

  3. Normativa d’us dels bitllets i instal·lacions 

  Per viatjar és imprescindible haver adquirit un bitllet adequat per al trajecte que es vol fer i atendre l'assignació de seient dels agents d'atenció al client d'FGC.

  El bitllet s'ha de conservar fins que surti de l'estació de destinació per exhibir-lo quan el sol·liciti el personal de l'empresa en qualsevol punt del desplaçament.

  El bitllet no és vàlid si ha sofert alguna alteració o manipulació o, quan escaigui, si no va acompanyat del carnet d'identificació o no correspon a les condicions específiques d'ús.

  En el cas que el viatger porti un bitllet amb indicis d'haver estat manipulat o falsificat s'ha d'aplicar allò que estableix la Llei ferroviària corresponent.

  L'ús indegut del servei implica l'abonament d'una percepció mínima en els termes i les condicions que estableix la llei corresponent. La percepció mínima establerta per l'ús indegut del servei és de 100 €. El pagament de la percepció mínima té una bonificació del 50 % si es fa dins de les 48 € següents, en dies hàbils. Els menors de 18 anys tenen la bonificació del 50 % durant 30 dies.

  En cap cas no es pot anar assegut a les plataformes.

  Els menors han d'anar acompanyats en els desplaçaments al llarg de la unitat i han de prendre una cura especial a les plataformes i les zones d'accés i sortida.

  En les parades a les diferents estacions, els passatgers han de començar a pujar al tren al primer toc de xiulet de la locomotora.

  Es poden dur mascotes, però tenint en compte que el transport es limitarà a petits animals (gossos, gats) el pes màxim dels quals no excedeixi de 6 kg i sempre i quan vagin lligats i amb morrió o es puguin dur amb cistells i/o gàbies amb un dispositiu que permeti contenir i retirar els residus. La mida de la gàbia no pot superar 60x35x35 cm. En cap cas poden ocupar un seient.

  Es poden transportar bicicletes, gratuïtament, sempre que l'ocupació del tren ho permeti. S’haurà d’avisar prèviament per correu electrònic al personal. Les bicicletes aniran al furgó postal, sent el propi client qui les haurà de carregar fins aquest furgó.

  Els usuaris que viatgin amb equipatge han d'utilitzar la safata portaequipatge. Cal deixar lliures els passadissos i les plataformes dels cotxes.

    

  4. Respecte i convivència

  FGC és un espai on es potencia la convivència. Per això, les persones usuàries han de mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb la resta del passatge i el personal d'FGC, i han d'atendre les indicacions del personal d'FGC, els indicadors dels cartells, els avisos dels trens i les estacions, i la megafonia.

  No està permès:

  • Fumar a totes les instal·lacions d’FGC.
  • Obrir les portes durant la marxa del tren.
  • Treure objectes o parts del cos per finestres i obertures exteriors.
  • Utilitzar el WC del tren en les parades a les diferents estacions.
  • Circular amb bicicletes, patins o similars.
  • Utilitzar sense causa justificada els punts d'informació i ajuda o fer-ne un mal ús.
  • Entrar al tren o sortir-ne després que hagi sonat el senyal acústic.
  • Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos.
  • Viatjar en condicions o en llocs inadequats.
  • Accedir als llocs no autoritzats o baixar a la via i accedir als túnels.
  • Impedir o forçar l'obertura o el tancament de les portes dels trens o manipular-ne els mecanismes.
  • Utilitzar sense una causa justificada els aparells d'alarma dels trens o impedir-ne l'ús legítim.
  • Fer activitats o accions que puguin pertorbar o alterar l'ordre públic o els serveis d'FGC.
  • Mantenir un comportament que impliqui un perill per a la integritat física pròpia o per a la resta del passatge.
  • Fer accions que deteriorin o embrutin els trens o les instal·lacions.
  • Romandre a les instal·lacions fora de l'horari previst.
  • Manipular, destruir o deteriorar qualsevol element relacionat amb la circulació i el servei en general.
  • Llençar deixalles per les finestres o dipositar objectes a la via o als seus voltants.
  • Fer servir sense justificació les rutes d'evacuació o les sortides d'emergència o obstaculitzar-les.
  • Pidolar i fer qualsevol classe d'activitat artística o comercial als trens i les instal·lacions, sense l'autorització de l'empresa.

   

  L'incompliment d'aquestes prohibicions constitueix una infracció d'acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, que pot ser sancionada si es tipifica com a lleu amb una multa de fins a 6.000 euros si es tipifica com a greu, amb una multa de fins a 30.000 euros, i, si és molt greu, de fins a 300.000 euros.

  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya declina tota responsabilitat en els accidents que puguin succeir per l’incompliment d’aquestes prescripcions.

FGCAltres webs d'FGC Turisme
Top
x
Les meves reserves
Introdueixi el número de localitzador i l'email per consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.