932 041 041

 

Accessibilitat

 •  

  DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

  La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web d'FGC Turisme www.turismefgc.cat

   

  Situació de compliment

  Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació

   

  Contingut no accessible

  El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

  a) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

  • Hi ha encapçalaments buits de contingut.
  • Algunes imatges no tenen alternativa textual.
  • Alguns elements no tenen una etiqueta que puguin llegir els lectors de pantalla.
  • Alguns enllaços no contenen texte.
  • Alguns textos no tenen el suficient contrast amb el fons de color.
  • Algunes imatges no tenen la relació de contrast necessària amb el fons.

   

  b) Càrrega desproporcionada: No aplica

  c) El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:
  Podrien existir arxius ofimàtics anteriors al 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment els requisits d'accessibilitat.
  Podrien existir videos anteriors al 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment els requisits d'accessibilitat.

   

  Preparació de la present declaració d’accessibilitat

  La present declaració va ser preparada el 4 de gener de 2022.

  El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria d'accessibilitat portada a terme per la Consultoría Tecnológica FHIOS.

   

  Observacions i dades de contacte

  Comunicacions


  Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través de la següent bústia de contacte.

  Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

   

  Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

   

  Sol·licituds d’informació accessible i queixes

  Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

  Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

  Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

   

  Procediment d’aplicació

  El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

   

  Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per

  • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
  • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
  • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

   

  També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

FGCAltres webs d'FGC Turisme
Top
x
Les meves reserves
Introdueixi el número de localitzador i l'email per consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.