932 041 041

Zona d'Acampada Vall de Núria 

Condicions Generals

 • 1. Normativa

  L'entrada a la zona controlada d'acampada de Vall de Núria, implica el coneixement i acceptació integra d’aquestes Condicions Generals (normativa, condicions de venda i política de cancel·lació).

   

  Les tendes hauran d'estar instal·lades únicament dins del perímetre especialment habilitat per a aquest fi, respectant les parcel·les marcades i ocupant únicament el lloc adjudicat.

   

  No es permet l’acampada a menors de 16 anys no acompanyats.

   

  Només s'autoritzen les tendes tipus "iglú" o "canadenc" i, per tant, no estan autoritzades les de tipus "xalet" o de grans dimensions (tipus "menjador") així com els complements (cadires, taules transportables, etc...).

   

  L'estada màxima serà de dues nits consecutives. 

   

  El dia de la marxa, la parcel·la haurà de quedar lliure a les 15.00 h. La sortida a partir d'aquesta hora suposarà l'abonament d'un dia més.

   

  No està permès encendre foc ni a la zona d'acampada ni en tot el terme municipal. Però està permès fer ús dels fogonets.

   

  Els usuaris evitaran tota mena de soroll innecessari, molt especialment entre les 22.00/23.00h. i les 07.00/08.00 h. Entre les 23.00h. i les 07.00h. es mantindrà el silenci més absolut. 

   

  Per respectar la normal convivència i preservar i respectar l'entorn natural i tots els elements, si es porten animals de companyia, s'haurà de tenir cura que no molestin als altres usuaris.

   

  No es podran instal·lar cordes ni estris que dificultin el pas o que alterin l'aspecte de la zona. De la mateixa manera, no es podran fer reguerots al voltant de les tendes ni es traslladaran pedres ni materials a la zona. 

   

  Les deixalles es dipositaran en els contenidors especialment ubicats a l'accés principal. Caldrà respectar estrictament la neteja i l'ordre de tot l'entorn.

   

  Els usuaris podran utilitzar lliurement la zona de serveis públics (dutxes, lavabos, wc i piques) ubicats al costat de la zona d'acampada (Cabana dels Pastors) sempre respectant la seva neteja. Els serveis i les dutxes no disposen d’aigua calenta. En cap cas s'abocaran deixalles o detergents als torrents. 

   

  Els usuaris hauran de tenir cura dels seus estris i pertinences sota la seva responsabilitat.

   

  En cas de no haver-hi lloc disponible no es podrà acampar, per la qual cosa es recomana fer la reserva per internet a www.valldenuria.cat. Per més informació poden trucar al telèfon 972 732 020.

   

  El gestor de l'àrea d'acampada podrà exigir a les persones que vulguin utilitzar l'àrea, que estiguin en possessió d'una llicència federativa que els habiliti per a la pràctica d'esports de lleure o de risc, o que acreditin documentalment estar adherits a un club, associació, grup o entitat reconeguda o autoritzada i degudament inscrita, que cobreixi mitjançant una assegurança, individual o col·lectiva però concertada expressament amb aquesta finalitat, qualsevol incidència que pugui sorgir amb motiu de la realització de les activitats esmentades.

   

  Pel que fa a els grups, aquests hauran de pertànyer al sector de la muntanya. Caldrà acreditar documentalment estar adherits a empreses o centres de formació del sector d’activitats fisico-esportives en el medi natural o centres excursionistes amb possessió de la llicència conseqüent. En tots els casos seran entitats reconegudes o autoritzades i degudament inscrites, que cobreixin mitjançant una assegurança, individual o col·lectiva però concertada expressament amb aquesta finalitat, qualsevol incidència que pugui sorgir amb motiu de la realització de les activitats esmentades

   

  Quan les circumstàncies del temps, l'espai o el lloc ho recomanin, el gestor de l'àrea podrà requerir als usuaris que no disposin de la llicència federativa d'acampada o que no vinguin coberts per la pòlissa d'assegurança d'activitats de lleure definida en l'article precedent, que abandonin l'àrea d'acampada. 

   

  La negativa a seguir les indicacions del gestor de l'àrea d'acampada o dels seus empleats en ordre, al correcte aprofitament de la zona, la desobediència, l'enfrontament o l'agressió, àdhuc la verbal, donarà lloc a l'immediat desallotjament de l'usuari de la zona d'acampada. Els agents de l'autoritat competents vetllaran pel manteniment del bon ordre i la convivència en la zona d'acampada i faran complir i respectar les normes d'utilització. 

   

  La persona encarregada de la zona controlada d'acampada està especialment autoritzada i habilitada per tal de fer complir la normativa d’aplicació.

   

  En el cas de realitzar activitats incloses en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, caldrà donar compliment al contingut d’aquesta normativa.

 • 2. Condicions de venda:

  Les reserves es realitzaran exclusivament a través de la pàgina web www.valldenuria.cat segons tarifes vigents. Serà responsabilitat del client informar-se prèviament abans de fer la compra del tiquet que més li convingui, segons les característiques que cadascun té especificades en el text informatiu del tiquet corresponent.

   

  Els preus són per persona i nit (edat de pagament a partir de 4 anys). No està inclòs en el preu ni les tendes ni el bitllet de cremallera.

   

  S’ha de portar el bo de la reserva imprès o descarregat al mòbil. El gestor de l’àrea es reserva el dret a realitzar els controls que consideri oportuns podent exigir la identificació de les persones amb la finalitat d’evitar un ús fraudulent del tiquet i per poder garantir el compliment de les obligacions assumides per part del comprador.

  El tiquet (bo) s'ha de conservar fins a finalitzar l’estada i no serà vàlid si ha sofert alguna alteració o manipulació o, quan escaigui, si no va acompanyat del carnet d'identificació o no correspon a les condicions específiques d'ús.

   

  Hi ha a disposició dels usuaris diferents canals per fer arribar a FGC les reclamacions o suggeriments. Es poden consultar en aquest enllaç

 • 3. Política de cancel·lació

  Els tiquets de la zona d’acampada es poden cancel·lar fins a les 23 h del dia abans de la data de validesa, a partir d'aquesta hora no es farà cap devolució. No tindran cap mena de devolució si la petició d’anul·lació s’efectua passada la data d’ús del producte adquirit. 

   

  La cancel·lació de la compra dels productes de s'ha de fer a través de l'Àrea de Clients a l'apartat de l'Historial de comandes. Anant sobre el tiquet concret i clicant a Veure detalls. Si estàs dins del període establert tindràs l’opció de fer la devolució. 

FGCAltres webs d'FGC Turisme
Top
x
Les meves reserves
Introdueixi el número de localitzador i l'email per consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.