932 041 041

Condicions d'ús 

Condicions generals Tren dels Llacs

 • CONDICIONS GENERALS TREN DELS LLACS

  1. Per viatjar cal adquirir un bitllet adequat per al trajecte que es vol fer i atendre l'assignació de seient dels agents d'atenció al client d'FGC.

   

  2. La compra de bitllets es pot fer mitjançant canals de venda anticipada. En el cas de disposar de places vacants, també es pot efectuar a l'estació de Balaguer o en ruta, mitjançant els agents d'atenció al client d'FGC.

   

  3. El bitllet s'ha de conservar fins que surti de l'estació de destinació per exhibir-lo quan el sol·liciti el personal de l'empresa en qualsevol punt del desplaçament.

   

  4. El bitllet no és vàlid si ha sofert alguna alteració o manipulació o, quan escaigui, si no va acompanyat del carnet d'identificació o no correspon a les condicions específiques d'ús.

   

  5. El viatger té dret a utilitzar el bitllet que més li convingui i l'obligació d'informar-se, abans d'adquirir-lo, de les característiques de cada bitllet. El viatger disposa de la informació adequada sobre les zones del trajecte als plafons informatius.

   

  6. L'ús indegut del servei implica l'abonament d'una percepció mínima en els termes i les condicions que estableix la llei corresponent. La percepció mínima establerta per l'ús indegut del servei és de 100 €. El pagament de la percepció mínima té una bonificació del 50 % si es fa dins de les 48 € següents, en dies hàbils. Els menors de 18 anys tenen la bonificació del 50 % durant 30 dies.

   

  7. En el cas que el viatger porti un bitllet amb indicis d'haver estat manipulat o falsificat s'ha d'aplicar allò que estableix la Llei ferroviària corresponent.

   

  8. A l'estació de Balaguer hi ha un llibre d'objeccions a la percepció mínima a disposició del client. El termini per emplenar un full d'objecció és de trenta dies.

   

  9. La possessió d'un bitllet del Tren dels Llacs vàlid garanteix la prestació del transport i l'ocupació d'un seient dins el tren. En cap cas no es pot anar assegut a les plataformes.

   

  10. Els menors de quatre anys poden viatjar gratuïtament si no ocupen un seient.

   

  11. Els menors han d'anar acompanyats en els desplaçaments al llarg de la unitat i han de prendre una cura especial a les plataformes i les zones d'accés i sortida.

   

  12. En les parades a les diferents estacions, els passatgers han de començar a pujar al tren al primer toc de xiulet de la locomotora.

   

  13. No es pot viatjar amb animals, a excepció dels gossos pigall, els animals de seguretat de la mateixa empresa explotadora i els animals domèstics que s'admetin a les condicions. Es poden portar animals domèstics gratuïtament sempre que l'ocupació dels trens no faci modificar aquesta condició i es compleixin les condicions que estableix el reglament. Els gossos han de dur morrió i han d'anar subjectats amb una corretja des del moment en què accedeixin a les dependències d'FGC. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies i en cap cas no poden ocupar un seient. Qui porti gossos considerats potencialment perillosos per la Llei 10/1999, ho ha de fer segons el que estableix la legislació vigent.

   

  14. Es poden transportar bicicletes gratuïtament, sempre que l'ocupació del tren ho permeti.

   

  15. Els usuaris que viatgin amb equipatge han d'utilitzar la safata portaequipatge. Cal deixar lliures els passadissos i les plataformes dels cotxes.

   

  16. FGC és un espai lliure de fum.

   

  17. FGC és un espai on es potencia la convivència. Per això, les persones usuàries han de mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb la resta del passatge i el personal d'FGC, i han d'atendre les indicacions del personal d'FGC, els indicadors dels cartells, els avisos dels trens i les estacions, i la megafonia.

   

   

  QUEDA TOTALMENT PROHIBIT

  - Fumar a totes les instal·lacions d'FGC.

  - Obrir les portes durant la marxa del tren.

  - Treure objectes o parts del cos per finestres i obertures exteriors.

  - Utilitzar el WC del tren en les parades a les diferents estacions.

  - Circular amb bicicletes, patins o similars.

  - Utilitzar sense causa justificada els punts d'informació i ajuda o fer-ne un mal ús.

  - Entrar al tren o sortir-ne després que hagi sonat el senyal acústic.

  - Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos.

  - Viatjar en condicions o en llocs inadequats.

  - Accedir als llocs no autoritzats o baixar a la via i accedir als túnels.

  - Impedir o forçar l'obertura o el tancament de les portes dels trens o manipular-ne els mecanismes.

  - Utilitzar sense una causa justificada els aparells d'alarma dels trens o impedir-ne l'ús legítim.

  - Fer activitats o accions que puguin pertorbar o alterar l'ordre públic o els serveis d'FGC.

  - Mantenir un comportament que impliqui un perill per a la integritat física pròpia o per a la resta del passatge.

  - Fer accions que deteriorin o embrutin els trens o les instal·lacions.

  - Romandre a les instal·lacions fora de l'horari previst.

  - Manipular, destruir o deteriorar qualsevol element relacionat amb la circulació i el servei en general.

  - Llençar o dipositar objectes a la via o als seus voltants.

  - Fer servir sense justificació les rutes d'evacuació o les sortides d'emergència o obstaculitzar-les.

  - Pidolar i fer qualsevol classe d'activitat artística o comercial als trens i les instal·lacions, sense l'autorització de l'empresa.

   

  L'incompliment d'aquestes prohibicions constitueix una infracció d'acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, que pot ser sancionada si es tipifica com a lleu amb una multa de fins a 6.000 euros si es tipifica com a greu, amb una multa de fins a 30.000 euros, i, si és molt greu, de fins a 300.000 euros.

FGCAltres webs d'FGC Turisme
Top
x
Les meves reserves
Introdueixi el número de localitzador i l'email per consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.