932 041 041

Bases legals sorteig 

Guanya un bitllet per a dues persones vàlid per a un dels trens turístics d’FGC Turisme

 • SORTEIG “Guanya un bitllet per a dues persones vàlid per a un dels trens turístics d’FGC Turisme”

  BASES DEL SORTEIG “Guanya un bitllet per a dues persones vàlid per a un dels trens turístics d’FGC Turisme”. EL SORTEIG QUEDA SUBJECTE A TOTES LES REGLES DETERMINADES A CONTINUACIÓ I PER LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA.

  1.- Entitat organitzadora: L'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. amb domicili social al carrer Vergós 44, 08017 Barcelona, amb CIF Q0801576J, organitza un SORTEIG denominat “Guanya un bitllet per un dels trens turístics de FGC Turisme per a la temporada 2023”.

   

  2.- Durada: La participació en el sorteig estarà vigent des del 7 de febrer del 2022 fins al 25 d’octubre del 2022 a les 23.59 h.

   

  3.- Requisits: Podran participar en el sorteig totes aquelles persones físiques majors de 18 anys amb residència a Espanya. Els empleats, contractistes, directors, directius, els familiars directes de FGC, i els seus associats, filials, agències de publicitat i promoció no tenen dret a participar-hi. Si resulta guanyadora algunes de les persones excloses, perdrà el seu dret al premi.

   

  4.- Premi: El premi consisteix en 1 bitllet per a dues persones vàlid per a un dels trens turístics d’FGC Turisme. Hi haurà 3 persones guanyadores que se seleccionaran de forma aleatòria mitjançant la plataforma Easypromos i s’anunciaran el 26 d’octubre a través del web d’FGC Turisme. El premi serà bescanviable durant l’any 2023.

  El sorteig es realitzarà entre totes les persones que responguin enquestes d’opinió dels trens turístics d’FGC Turisme en el període establert (7 de febrer al 25 d’octubre de 2022).

   

  5.- Mecànica del sorteig: Per participar en el sorteig cal seguir les instruccions facilitades en el mateix:

  • Respon l’enquesta del tren o trens turístics d’FGC Turisme que hagis visitat durant la
   temporada 2022.
  • Indica les teves dades personals i de contacte en el moment de realitzar l’enquesta.

   

  El sorteig es realitzarà entre totes les persones que responguin enquestes d’opinió dels trens turístics d’FGC Turisme en el període establert (7 de febrer al 25 d’octubre de 2022).

   

  L'ús de mitjans programats o automàtics implica la seva eliminació de manera automàtica. FGC no és responsable de qualsevol participació incompleta, mal dirigida o perduda, o qualsevol error o mal funcionament, ja sigui mecànic, electrònic o de naturalesa humana.

   

  6.- Selecció de les persones guanyadores: Les persones guanyadores se seleccionaran de forma aleatòria mitjançant la plataforma Easypromos i s’anunciaran el 26 d’octubre a través de la web d’FGC Turisme.

   
  7.- Notificació de les persones guanyadores dels premis: Les persones guanyadores del premi seran notificades de la seva condició de guanyadores immediatament després de ser identificades. FGC es posarà en contacte amb elles per notificar-los que han guanyat el sorteig i confirmar que accepten el premi. FGC proveirà a les persones guanyadores el premi objecte d'aquest sorteig. La impossibilitat de proporcionar el premi significa la pèrdua del mateix.

   

  8.- Reserves i limitacions: FGC queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels propis premiats que impedeixin la seva identificació. Les persones guanyadores han d'acceptar el premi en un termini màxim de 72 hores, temps a partir del qual FGC es reserva el dret de triar als següents classificats a la reserva escollits pel sistema. FGC pot declarar el premi desert en qualsevol moment. Cap premi no es podrà substituir ni canviar (inclòs en efectiu). Tots els impostos associats amb la recepció del premi són responsabilitat única dels guanyadors.

   

  9.- Autorització de les persones guanyadores: En acceptar el premi, les persones guanyadores autoritzen a FGC a difondre el nom, cognoms i la seva imatge, en qualsevol activitat pública o de difusió relacionada amb FGC, sense que això tingui dret a remuneració o obtenció d’algun benefici diferent al del lliurament del premi. La negativa implica renúncia automàtica al mateix. I autoritza a FGC a realitzar enviaments comercials per mitjans electrònics.

   

  10.- Protecció de dades: Als efectes que preveu la Llei Orgànica de 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer de dades de caràcter personal, sent FGC SA titular i responsable d'aquest fitxer, amb domicili dalt indicat. Els participants podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit a l'adreça de correu electrònic [email protected].

   

  11.- Acceptació de Bases i responsabilitat: La participació en el sorteig suposa l'acceptació en la seva totalitat de les presents bases i criteris de FGC pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió del desenvolupament del present sorteig. FGC es reserva el dret d'excloure de la participació en el sorteig a tots aquells participants que consideri oportú i incompleixin qualsevol condició de participació inclosa en les presents bases. L'exclusió d'un participant, qualsevol que en sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el sorteig. FGC queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web mitjançant el qual es participa. FGC no serà responsable dels retards, pèrdues o deterioraments del premi per causes que no li siguin imputables.

   

  12.- Legislació aplicable: Els termes i condicions del present sorteig es regiran per la llei espanyola. Totes les qüestions que puguin derivar-se de les presents Bases, se sotmetran de forma expressa als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

   

  13.- Modificació de les bases del sorteig: FGC es reserva el dret de modificar el present sorteig si les circumstàncies així ho exigeixen. Igualment, el participant reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment FGC podrà modificar, interrompre, desactivar i/o cancel·lar el sorteig

FGCAltres webs d'FGC Turisme
Top
x
Les meves reserves
Introdueixi el número de localitzador i l'email per consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.