932 041 041

BASES LEGALS SORTEIG 

Nit d'Hotel + 1 experiència al Parc per 2 persones

 • SORTEIG “Guanya una nit d’hotel més una experiència al Parc Astronòmic del Montsec per a dues persones”

  BASES DEL SORTEIG “Guanya una nit d’hotel més una experiència al Parc Astronòmic del Montsec per a dues persones”. EL SORTEIG QUEDA SUBJECTE A TOTES LES REGLES DETERMINADES A CONTINUACIÓ I PER LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA.

   

  1. Entitat organitzadora: L'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. amb domicili social al carrer Vergós 44, 08017 Barcelona, amb CIF Q0801576J, organitza un SORTEIG denominat “Guanya una nit d’hotel més una experiència astronòmica al Parc Astronòmic del Montsec per a dues persones”.

   

  2. Durada: La participació en el sorteig estarà vigent des del 7 de febrer del 2024 fins al 20 de gener del 2025 a les 23.59 h.

   

  3. Requisits: Podran participar en el sorteig totes aquelles persones físiques majors de 18 anys amb residència a Espanya. Els empleats, contractistes, directors, directius, els familiars directes de FGC, i els seus associats, filials, agències de publicitat i promoció no tenen dret a participar-hi. Si resulta guanyadora algunes de les personesexcloses, perdrà el seu dret al premi.

   

  4. Premi: El premi consisteix en una nit d’hotel a l'Hotel de la zona del Montsec més una experiència al Parc Astronòmic del Montsec. Hi haurà 1 persona guanyadora que es seleccionarà de forma aleatòria mitjançant la plataforma Easypromos i s’anunciaran el 29 de gener de 2025 a través del web d’FGC Turisme. El premi serà bescanviable durant l’any 2025.

  El sorteig es realitzarà entre totes les persones que responguin enquestes d’opinió dels trens turístics d’FGC Turisme en el període establert (7 de febrer del 2024 fins al 20 de gener del 2025).

   

  5. Mecànica del sorteig: Per participar en el sorteig cal seguir les instruccions facilitades en el mateix:

   

  • Respon l’enquesta de valoració del Parc Astronòmic del Montsec.
  • Indica les teves dades personals i de contacte en el moment de realitzar l’enquesta.

   

  El sorteig es realitzarà entre totes les persones que responguin enquestes d’opinió en el període establert (7 de febrer del 2024 fins al 20 de gener del 2025).

  L'ús de mitjans programats o automàtics implica la seva eliminació de manera automàtica. FGC no és responsable de qualsevol participació incompleta, mal dirigida o perduda, o qualsevol error o mal funcionament, ja sigui mecànic, electrònic o de naturalesa humana.

   

  6. Selecció de la persona guanyadora: La persona guanyadora es seleccionarà de forma aleatòria mitjançant la plataforma Easypromos i s’anunciarà el 29 de gener de 2025 a través de la web d’FGC Turisme.

   

  7. Notificació a les persones guanyadores dels Premis: La persona guanyada del premi serà notificades de la seva condició de guanyadora immediatament desprésde ser identificada. FGC es posarà en contacte amb ella per notificar-li que han guanyat el sorteig i confirmar que accepta el premi. FGC proveirà a les persones guanyadores el premi objecte d'aquest sorteig. La impossibilitat de proporcionar el premi significa la pèrdua del mateix.

   

  8. Reserves i limitacions: FGC queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels propis premiats que impedeixin la seva identificació. Les persones guanyadores han d'acceptar el premi en un termini màxim de 72 hores, temps a partir del qual FGC es reserva el dret de triar als següents classificats a la reserva escollits pel sistema. FGC pot declarar el premi desert en qualsevol moment. Cap premi no es podrà substituir ni canviar (inclòs en efectiu). Tots els impostos associats amb la recepció del premi són responsabilitat única dels guanyadors.

   

  9. Autorització de les persones guanyadores: En acceptar el premi, les persones guanyadores autoritzen a FGC a difondre el nom, cognoms i la seva imatge, en qualsevol activitat pública o de difusió relacionada amb FGC, sense que això tingui dret a remuneració o obtenció d’algun benefici diferent al del lliurament del premi. La negativa implica renúncia automàtica al mateix. I autoritza a FGC a realitzar enviaments comercials per mitjans electrònics.

   

  10. Protecció de dades: Als efectes que preveu la Llei Orgànica de 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer de dades de caràcter personal, sent FGC SA titular i responsable d'aquest fitxer, amb domicili dalt indicat. Els participants podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit a l'adreça de correu electrònic [email protected].

   

  11. Acceptació de Bases i responsabilitat: La participació en el sorteig suposa l'acceptació en la seva totalitat de les presents bases i criteris de FGC pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió del desenvolupament del present sorteig. FGC es reserva el dret d'excloure de la participació en el sorteig a tots aquells participants que consideri oportú i incompleixin qualsevol condició de participació inclosa en les presents bases. L'exclusió d'un participant, qualsevol que en sigui la causa, comportala pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el sorteig. FGC queda eximit de qualsevol responsabilitat per danysi perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca temporal de disponibilitato de continuïtat del funcionament del web mitjançant el qual es participa. FGC no serà responsable dels retards, pèrdues o deterioraments del premi per causes que noli siguin imputables.

   

  12. Legislació aplicable: Els termes i condicions del present sorteig es regiran per lallei espanyola. Totes les qüestions que puguin derivar-se de les presents Bases, se sotmetran de forma expressa als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

   

  13. Modificació de les bases del sorteig: FGC es reserva el dret de modificar el present sorteig si les circumstàncies així ho exigeixen. Igualment, el participant reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment FGC podrà modificar, interrompre, desactivar i/o cancel·lar el sorteig.

FGCAltres webs d'FGC Turisme
Top
x
Les meves reserves
Introdueixi el número de localitzador i l'email per consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.