932 041 041

 

Condicions d’utilització del Cremallera i zona d'acampada de Vall de Núria

 • CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL CREMALLERA DE VALL DE NÚRIA

 • 1. Cal adquirir un bitllet vàlid per al trajecte que es realitzarà, i conservar-lo fins a la sortida de l’estació de destinació. Els viatgers han de presentar el seu bitllet a qualsevol agent de Vall de Núria que els ho demani. Aquest bitllet no és vàlid si ha sofert alguna alteració o manipulació, o si no va acompanyat del carnet identificador, si  escau.

   

  2. Els menors fins a 3 anys poden viatjar gratuïtament, sempre que no ocupin seient. Els nens de 4 a 14  anys pagaran   preu infantil, segons tarifes vigents. Tots els nens hauran de viatjar amb bitllet.

   

  3. Cal respectar els seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda o altres col·lectius especificats als cartells.

   

  4. El bitllet d’anada i tornada és vàlid per al trajecte especificat. I per el dia d’ús comprat.

   

  5. En totes les taquilles de venda de bitllets hi ha una tarifa general de preus col·locada en un lloc ben visible. El client ha d’assegurar-se del què demana en el moment d’adquirir el bitllet i comprovar les dades d’aquest bitllet així com l’exactitud del canvi rebut.

   

  6. La possessió d’un bitllet no garanteix l’ocupació d’un seient dins el tren. El viatger que no trobi seient lliure pot viatjar dret a les plataformes o passadissos interiors dels cotxes.

   

  7. Està prohibit fumar als trens de la línia del Cremallera de Vall de Núria així com a les andanes i als recintes tancats de les estacions, segons la Llei 20/1985, de 25 de juliol (DOGC número 572, de 07/08/85), la Llei 10/1991, de 10 de maig (DOGC número 1445, de 22/05/91), i la Llei 39/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276/2003, de 18/11/03) en relació amb el Reial decret-llei 1/2004, de 7 de maig (BOE núm. 114/2004, d’11/05/04).

   

  8. Es poden portar animals domèstics gratuïtament. Els gossos han de dur morrió i han d’anar subjectats amb corretja des del moment que s’accedeix a les dependències del Cremallera. Els animals petits han de viatjar dins de cistells o gàbies. En cap cas no poden ocupar seient.

  Els gossos considerats potencialment perillosos per la Llei 10/199, de 30 de juliol (DOGC núm. 2948, de 09/08/99) no poden ser conduïts en cap cas per menors de setze anys, ni als trens ni a les estacions. D’acord amb el Decret 170/2002 i el RD 287/2002, la persona que els porti ha de dur la llicència i la certificació acreditativa d’inscripció en el Registre Municipal. La corretja ha de tenir una longitud inferior a 2 metres i no es pot portar més d’un gos per persona.

   

  9. No està permès pujar les bicicletes als trens. Aquestes només es poden transportar en el vagó de mercaderies, dins de la circulació i horari establert per a aquest transport, i pagant el bitllet corresponent segons tarifes vigents.

   

  10. Per a fer perllongament d’un viatge, el client haurà  de baixar a la propera estació més immediata i comprar a taquilla el bitllet corresponent  a la resta del trajecte.

   

  11. Els usuaris han de mantenir un comportament cívic, correcte i respectuós amb la resta d’usuaris i empleats del Cremallera. Es prohibeix demanar almoina, fixar cartells, distribuir publicitat i realitzar venda ambulant dins els trens o a les instal·lacions.

   

  12. Els usuaris han d’atendre les indicacions que formulin els agents del Cremallera, com també les indicacions dels cartells i avisos col·locats als trens o a les estacions.

   

  13. Els usuaris han de complir les normes bàsiques de seguretat al Cremallera i a les estacions.

   

  14. Si per qualsevol motiu el telefèric de Coma del Clot no està en servei, no es procedirà a retornar cap import, ja que aquest és un servei inclòs en el bitllet del cremallera, sense cost afegit. 

   

   

  15. A totes les estacions hi ha un llibre de reclamacions a disposició dels clients. Si ho desitgeu, també podeu fer arribar els vostres suggeriments o reclamacions a través de:

  - Telèfon: 972 732 020

  - Web: www.valldenuria.cat

   
   
  No està permès:
  1. Pujar o baixar dels trens fora de les parades a les estacions.
  2. Pujar als trens quan aquests facin maniobres d’acoblament.
  3. Treure el cap i el cos per la finestra dels cotxes
  4. Llençar objectes i deixalles per les finestres dels trens.
  5. Fer ús indegut dels aparells d’alarma.
  6. Apropar-se a la vora de l’andana.
  7. Baixar a les vies i travessar aquestes fora dels passos senyalitzats.
  8. Accedir a llocs i recintes on està expressament prohibit l’accés.
  9. Transportar productes inflamables i materials perillosos.

   

  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya declina tota responsabilitat en els accidents que puguin succeir per l’incompliment d’aquestes prescripcions.

 • NORMATIVA ZONA D’ACAMPADA VALL DE NÚRIA

 • 1. Les tendes hauran d'estar instal·lades únicament dins del perímetre especialment habilitat per a aquest fi, respectant les parcel·les marcades i ocupant únicament el lloc adjudicat.

   

  2. Les reserves es realitzaran a través de la pàgina web www.valldenuria.cat, o a l’Oficina d’Atenció al Client de Vall de Núria segons tarifes vigents.

   

  3. Només s'autoritzen les tendes tipus "iglú" o "canadenc" i, per tant, no estan autoritzades les de tipus "xalet" o de grans dimensions (tipus "menjador") així com els complements (cadires, taules transportables, etc...)

   

  4. L'estada màxima serà de dues nits consecutives.

   

  5. El dia de la marxa, la parcel·la haurà de quedar lliure a les 14.00 h. La sortida a partir d'aquesta hora suposarà l'abonament d'un dia més.

   

  6. No està permès encendre foc ni a la zona d'acampada ni en tot el terme municipal.

   

  7. Els usuaris evitaran tota mena de soroll innecessari, molt especialment entre les 22.00/23.00h. i les 07.00/08.00 h. Entre les 23.00h. i les 07.00h. es mantindrà el silenci més absolut.

   

  8. No es podran instal·lar cordes ni estris que dificultin el pas o que alterin l'aspecte de la zona. De la mateixa manera, no es podran fer reguerots al voltant de les tendes ni es traslladaran pedres ni materials a la zona.

   

  9. Les deixalles es dipositaran en els contenidors especialment ubicats a l'accés principal. Caldrà respectar estrictament la neteja i l'ordre de tot l'entorn.

   

  10. Els usuaris podran utilitzar lliurement la zona de serveis públics (dutxes, lavabos, wc i piques) ubicats al costat de la zona d'acampada (Cabana dels Pastors) sempre respectant la seva neteja. Els serveis i les dutxes no disposen d’aigua calenta. En cap cas s'abocaran deixalles o detergents als torrents.

   

  11. Els usuaris hauran de tenir cura dels seus estris i pertinences sota la seva responsabilitat.

   

  12. En cas de no haver-hi lloc disponible no es podrà acampar, per la qual cosa es recomana fer la reserva per internet a www.valldenuria.cat. Per més informació poden trucar al telèfon 972 732 020

   

  13.  Els muntanyencs acampats hauran de respectar la normal convivència i preservar i respectar l'entorn natural i tots els elements. Si es porten animals de companyia, s'haurà de tenir cura que no molestin als altres usuaris.

   

  14. El gestor de l'àrea d'acampada podrà exigir a les persones que vulguin utilitzar l'àrea, que estiguin en possessió d'una llicència federativa que els habiliti per a la pràctica d'esports de lleure o de risc, o que acreditin documentalment estar adherits a un club, associació, grup o entitat reconeguda o autoritzada i degudament inscrita, que cobreixi mitjançant una assegurança, individual o col·lectiva però concertada expressament amb aquesta finalitat, qualsevol incidència que pugui sorgir amb motiu de la realització de les activitats esmentades.

   

  15. Quan les circumstàncies del temps, l'espai o el lloc ho recomanin, el gestor de l'àrea podrà requerir als usuaris que no disposin de la llicència federativa d'acampada o que no vinguin coberts per la pòlissa d'assegurança d'activitats de lleure definida en l'article precedent, que abandonin l'àrea d'acampada.

   

  16. La negativa a seguir les indicacions del gestor de l'àrea d'acampada o dels seus empleats en ordre, al correcte aprofitament de la zona, la desobediència, l'enfrontament o l'agressió, àdhuc la verbal, donarà lloc a l'immediat desallotjament de l'usuari de la zona d'acampada. Els agents de l'autoritat competents vetllaran pel manteniment del bon ordre i la convivència en la zona d'acampada i faran complir i respectar les normes d'utilització.

   

  17. La persona encarregada de la zona controlada d'acampada està especialment autoritzada i habilitada per tal de fer complir la normativa d’aplicació.

   

  18. Els preus que regiran en aquesta zona controlada d'acampada són els que figuren en les tarifes.

   

  19. S’haurà de disposar dels corresponents fulls de reclamació per tal que els usuaris si ho consideren convenient en facin ús.

   

  20. L'entrada a la zona controlada d'acampada ha de significar l'acceptació íntegra de la normativa i dels condicionants de la llicència.

   

  21. En el cas de realitzar activitats incloses en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, caldrà donar compliment al contingut d’aquesta normativa.

FGCAltres webs d'FGC Turisme
Top
x
Les meves reserves
Introdueixi el número de localitzador i l'email per consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.